DE VOKSNE SIGER

LÆREPLANER – se hvad projektet understøtter:

Laereplanstemaer_HLKT

PÆDAGOGERs tilbagemeldinger på skrift:

Hvad har det givet at have professionelle kunstnere til at arbejde med børnene ude i børnehaven?

– En helt unik, og på alle måder berigende oplevelse, at få indblik i en helt anden tilgang til pædagogiske processer.

– Det har været spændende at børnene har fået noget andet end vi kan give dem når vi normalt laver sang/musik.  En fornemmelse for andre musikgenrer end det børnemusik normalt er skrevet i . Det magiske i at få en sang der er ‘vores‘ som en pige sagde ”Det med løvfrøen var jo det jeg lige så og sagde”.

– Jeg kan ikke nok understrege, hvor stor respekt vi fik for Hanne, Alison og musikerne efterhånden som det hele foldede sig ud. De er ikke alene dygtige, men gik også til opgaven med et fantastisk overskud og nærvær.

– Jeg tror det gav en respekt, fordi de kom med nogle høje faglige kompetencer, og et engagement som smittede af på både voksne og børn. Så kunne vi tage os af det pædagogiske med børnene.

– For personalet har det været fantastisk at samarbejde med Hanne og co. Som er en anden faggruppe end pædagoger. De inspirerer og byder ind med noget andet. For børnene har det været en stor inspiration at møde kunstnere/musikere/komponist som er så engageret, og som er på en anden måde end børnene er vant til, vi voksne er.

– For os som personale gav hele forløbet et frisk pust, vi blev inspireret både af det musiske og det kunstneriske. Vi synes det smittede af på både os voksne og på børnene, at alle involverede brændte så meget for projektet.

– Vi har alle fået ny inspiration og oplevelser vi ikke selv havde kunnet give børnene. De efterfølgende gange, når vi var ude at gå, refererede børnene til oplevelser med Hanne. God måde, med at have en lille bog til at skrive guldkorn.

– Børnene har efterfølgende snakke meget om vores små ture og vil rigtig gerne igen, har gået og sunget sangen: hvis landet kunne tale og brudstykker fra vores egen sang.

– Vi har fået en positiv feedback fra forældrene, der oplever at deres børn har fået en god oplevelse! De synger stadig sangen hernede.

– Meget spændende med de nye instrumenter, men også spændende med nye metoder i billedkunst. En ny vinkel på hvad man kan med børn – her tænker vi specielt på musikkens karakter.

– Det har været et fagligt løft, at have dygtige folk til at formidle og arbejde med børnene. Der har også været en god energi da man har kunnet mærke deres engagement og positive energi.

– Børnene viser andre sider af sig selv, når det er fremmede der kommer ind af døren og laver noget med dem.

– Det har givet os så meget, at vi har været i professionelle hænder. Dejlig at det var så gennemført.

– Det har været spændende og lærerigt for børnene; læren om div instrumenter, det at skulle tegne/male ud fra det man har set og lyttet til i naturen. Børnene har syntes at det har været sjovt, at de ord de har brugt, har været med i sangen.

 

Projektet som helhed

– Vi oplevede projektet som virkelig gennemtænkt og meget positivt. For børnene havde det en rigtig god effekt, at forløbet havde mange gentagelser, og at det var spredt over så lang tid.

– Projektet har været meget foreneligt med vores hverdag, som den er i dag, med de ressourcer vi har. Projektet har haft en god effekt på os, ved at få os til i praksis at huske nærværet med børnene, som der i en travl hverdag ikke altid er nok af. Det er nok dette der gør dette projekt unik i forhold til andre projekter!!!

– Børnene var meget spændte hver gang, og snakkede meget om projektet, også når det bare var den normale hverdag. Rent pædagogisk var jeg meget spændt på børnenes reaktion fra gang til gang. Hvor længe kunne de holde koncentrationen, og om de var i stand til at høre efter og være aktive i forløbet, men alt gik over forventning.

– Fint projekt med mange dele i såsom at børnene oplevede instrumenter de aldrig havde set før, og høre historier om dem. Samlet set har det været et sjovt og spændende projekt.

– Det har været godt for børnene at fordybe sig i forskellige ting og samtidig opleve at der er en sammenhæng.

– Børnene har hver gang glædet sig til at skulle til projektet og har spurgt ind til hvad man skulle næste gang. De har lært af det og brugt det i hverdagen i deres leg.

– En super mulighed for pædagogerne at træde ud at proceslederrollen, hvilket giver mulighed for at få en anden oplevelse/ viden om de enkelte børn,  hvordan de reagerer og agerer i processen. Det gav også mulighed for at være meget støttende for de enkelte børn, som har behov for det.

– Som den voksne har man været meget spændt på om børnene tog processen til sig og det har været en fornøjelse at se udfaldet hver gang.

 

Hvordan har du oplevet din rolle undervejs i projektet?

– For os som pædagoger har vi fået inspiration, men også nogle dage med rigtig god fællesskabsfølelse med børnene, vi var en del af projektet på lige fod med børnene.

– Vi har oplevet at vores rolle har været at være den der skulle bakke op i stedet for at være den styrende, som vi ellers plejer. Dette har vi oplevet som været rigtig fint. Det har været nemt at samarbejde med Hanne og co.

– Jeg oplevede min rolle som meget positiv. Der var en del arbejde forbundet med at forberede børnene på hvad der måske skulle ske, og med at efterbehandle de enkelte dage. Det var meget lærerigt at se, hvordan den daglige indsats havde indflydelse på, hvordan børnene opførte sig, når de forskellige eksterne personer var på besøg.

– Hanne har lyttet, hvis vi kom med forslag, og ideer blev taget imod.

– Vores rolle i projektet har været på lige fod med børnene med begrænset voksenstyring. Det var rart, at kunne læne sig tilbage og bare modtage.

– Vi havde valgt, at den samme voksne skulle være med til alle vandringerne og begge værksteder. Det gav meget godt, bl.a. at det blev nemmere at støtte op om Hanne og Alison. Og det var frem for alt, sådan jeg oplevede vores rolle,- som medhjælper.

–  Det har været rart at kunne deltage på lige fod med børnene. At have den rolle med at støtte og bakke op i stedet for at igangsætte. At være den der forbereder  dem på hvad der skal ske, men også er nysgerrig/undrende sammen med dem.

– At være med og engageret, rollemodel for børnene under selve forløbene med jer, men også at sikre, at vi fik prioriteret og sat tid af til, at øve undervejs, så vi var forberedte til næste gang.

– Godt at være med og også kunne se processen udefra fordi kunstnerne gik forrest.

– Den voksnes rolle var rar at indtage, dejligt at det ikke altid er os der skal sætte rammen. Alligevel pga sammensætningen af gruppen skulle vi være voksne og på. 

 

Vandringer

– Hannes tilgang til vandreturene var en fuldstændig magisk oplevelse for både børn og voksne. Det var en virkelig god proces, som bragte nye sider frem i de forskellige børn. Nogle af de der sædvanligvis er stille og forsigtige, foldede sig ud, fordi formen gav plads til at kunne OPLEVE og udtrykke sig musisk.
Men fælles for alle var, at de fik et stort følelsesmæssigt udbytte, og en ny måde at anskue deres nære verden på.
Det fik så lov til at ”sætte” sig, da den næste vandring kom allerede en ugen efter.

– Vandringerne var rigtig gode, og det var godt at der var to vandringer. 2. gang vidste børnene hvad det hele gik ud på, og de begyndte at åbne mere op og være mere opmærksomme på, hvad Hanne sagde, at de skulle.

– Vandringerne var vildt gode. Vi lærte lokalområdet bedre at kende. Hanne var meget engageret, hvilket smittede af på børn og os voksne. Inspiration til ny måde at gå tur på.

– Nogle rigtig gode vandringer med nærvær og brug af alle sanser.

– Godt at vi startede og afsluttede sammen med sangen. Oplevede flere af de børn jeg havde med blive utrolig grebet af at gå stille og kigge og lytte.

Dejligt at komme ud og give plads til det der sker i øjeblikket og flot det kan integreres for børnene senere i sang og billeder.

– Gåturene har vi efterfølgende gået igen, også med nye børn.

– Det der gjorde dem unikke var Hanne der var med og at hun brugte stilheden i naturen, og det at lytte til naturens egne lyde.

 

Introsang og -besøg

– Det var rigtig godt med sangen ”Hvis landet kunne tale”, god melodi og nem tekst som børnene hurtigt lærte. Vi har faktisk en del børn der stadig går og synger sangen eller laver nye sange på melodien.

– Introbesøget var rigtig godt, sangen blev introduceret og børnene følte med det samme et fællesskab omkring projektet. Her i huset fangede sangen allerede fra den dag og børnene gik og nynnede den.

– Det var godt, at Hanne som det første kom ud og præsenterede sig selv, Anders og sangen. Det gav børnene en tryghed og skabte samtidig en fin forventning.

– Det var godt og spændende. Børnene gik aktivt og interesseret ind i at lære sange og bevægelser til sangen. Godt vi havde optaget det på ipad så vi kunne se og øve sangen.

Børnene nød meget at møde sangen og de andre børn der skulle deltage i projektet. Oplevede at flere af vores børn allerede nynnede sangen på vejen hjem.

 

Billedværksted

– var børnene også meget optaget af. En fin sammenkobling fra vandringerne til billedværkstedet. Blev baseret på børnenes nysgerrighed og hvad de var optaget af.

– var også super godt. Alison er rigtig god til at fange børnenes opmærksomhed og er en rigtig god inspirator til hvordan man kan male med børnene på en sjov og anderledes måde. Det er noget jeg som pædagog vil prøve at udvikle videre på med børnene i børnehaven.

– Det var en lige så god oplevelse som vandringen. Hos os var alle børnene dybt optaget gennem begge forløb. Det hele forløb i dyb koncentration med meget fantasi, og med en betagende detaljerigdom i udtrykket.
Børnene huskede simpelthen ALT, hvad vi havde set og oplevet på vandringerne; – hvilket selvfølgeligt fæstnede sig endnu mere i kraft af arbejdet med maleriet.

– Børnene var engagerede, fordybede sig, og Alison lyttede til børnene og kunne rumme alle børn.

– Maleprojektet fungerede rigtig godt, alle børnene var med. Vi kunne se, at de synes det var fantastisk, at få lov til at være med i hele processen.

– Børnene lærte noget om at blande farver og de skulle huske og genfortælle deres egen opfattelse af turen på et billede.

– Alison var fantastisk til at få børnene involveret, de nød fordybelsen.Vi har før lavet billeder i flere dimensioner, men det var rigtig godt det med at bruge de tegninger børnene havde lavet fra turene. Så de oplevede en værdi at de tegnede. De bruger stadigvæk billedet til at gå og kigge på.

Der var sammenhæng med det børnene havde oplevet på turen. Det var rigtig kreativt for børnene.

– Det var spændende, børnene gik meget op i det. God information til børnene inden opstart.

 

Musikerbesøg med workshop, musikken

– Musikerbesøgene var fantastiske, det kunne man se på børnene, de var helt opslugte. Nogle af dem kunne næsten ikke synge med, de så bare på instrumenter.

– Workshops var super godt, børnene elskede musikken og de bevægelser, de blev sat til at lave. Rigtig godt med andre instrumenter end de sædvanlige…

– Børnene havde stor glæde af den grundige indføring i instrumenterne opbygning og lydmæssige formåen. De elskede at synge, og kunne virkelig hurtig huske sangene og bevægelserne. De var MEGET glade for sangen Hanne skrev til os, og kunne i teksten,  med stor glæde, genkende de forskellige udsagn de selv var kommet med.

– Musikerbesøg var fantastisk. Børnene var meget grebet af det, og det var nogle meget søde og engagerede musikere, der formåede at være på børnenes niveau. Meget godt at instrumenterne var alternative til hvad vi ellers typisk kender, f.eks. guitar –

– Workshopsne forberedte børnene på generalprøven, hvor de første gang skulle synge, mens alle instrumenterne også er med. Her fandt børnene ud af, hvor vigtigt det var at de sang højt og tydeligt og de begyndte at gå meget op i at øve sig.

– Det var rigtig fint at have så mange workshops, hvor børnene kunne lære at synge den sang, Hanne havde lavet med vores sætninger. Det var også fint at børnene kun skulle forholde sig til nogle få ekstra voksne som kom og spillede og ikke dem alle på en gang.

– Dejligt at alle musikerne også fortalte om og viste deres instrumenter frem og svarede på alle børnenes spørgsmål.

– Sangen var for lang til vi kunne nå at lære den, men super god sang.

– Øvefasen kunne godt have været længere, så børnene havde mere tid til fordybelse. Samlet set var det fint med genkendelighed.

– Musikken: det var bare fantastisk, et godt projekt, det kunne vi godt bruge noget mere af. Børnene var i den grad bare med, de var helt fascineret af instrumenterne og sangene.

– Meget spændende og lærerigt for børnene. De var meget optaget af lydene og det træ som de var bygget af. Meget spændende for børnene at se alle de forskellige instrumenter.

Det var godt. Med vandringssangen syntes børnene også at det var sjovt med sjove ord. Vandringssangen var børnene hurtige om at lære. Den blev også optaget på ipad så børnene kunne se og øve.

– Børnene nød at kunne spørge til instrumenterne og få lov at røre og mærke dem. Vores sang var svær. Der skulle måske lægges flere øvegange ind.

– Koblingen fra vandringerne og til arbejdet med selve sangen var noget, som en del af børnene var optaget af og det var tydeligt, at så snart de havde fået præsenteret bl.a. kragernes lyd, tog de den ind og brugte den udenfor projektet.

– Vi kunne godt have ønsket os en enkelt øvegang mere.

 

Generalprøvekoncert

– En fantastisk oplevelse, som både børn, store som små og voksne blev meget optaget af og involveret i. Stor kredit til jeres evne til at veksle med at nogle skal præstere noget og at alle i perioder også er på. Meget levende og sjovt.

– Det var en usædvanlig stærk oplevelse at fremføre alt det vi havde øvet os på, i samlet flok. Også at opleve et helt orkester gjorde et stort indtryk, – og jeg tænker, at den oplevelse blev endnu større af, at vi løbende var blevet præsenteret for de enkelte instrumenter. Det betød også meget, at børnene kendte de forskellige musikere. Den venlighed og imødekommenhed musikerne mødte børnene med, gjorde at alle børn var trygge, og havde en oplevelse af at kende dem.

– Det gik rigtig godt. Børnene fik sunget sangen for de andre. En intens oplevelse for alle børn. Dejligt der også blev leget med instrumenterne.

– Forventningens glæde var stor. Børnene glædede sig , og det viste sig, at blive en dag der fuldt ud levede op til forventningerne.

– Faktisk bedre end den fælles afslutning, rent musikalsk. De små i huset nød også meget at deltage.

– Generalprøven gav de andre børn og voksne mulighed for at se og opleve lidt af det, de ”store” havde været igennem og blev måske mere opfattet som en seance for alle og ikke så meget som en generalprøve, hvilket virkede godt.

 

Afslutningskoncert
– Den fælles afslutning gav os nogle meget stolte børn og forældre. Den var struktureret på en rigtig god måde, og børnene holdt koncentrationen hele vejen igennem. Rigtig flot arbejde….

– Det var helt vildt, at høre så meget forskelligt musik, og opleve alle de fremmede børn, der også sang. Det var rigtigt godt, at børnene ikke var i centrum, men at det var musikken og fællesskabet, der var det egentlige.

– Ingen var nervøse, fordi det slet ikke føltes som om vi skulle præstere. At forældrene var placeret bagved, var også yderst gavnligt…(smil)

– et brag af en succes for børn, forældre og personale. Det var meget velorganiseret. For nogle børn var det måske lang tid og svært at være med til den 5. sang. Men al respekt for Hannes måde at styre det på med skiftevis at Hanne skaber underholdning, og at vi lytter til sangene.

– Koncerten var rigtig god og børnene var meget spændte, men klarede det super flot. Jeg syntes at ideen om at forældrene ikke måtte tage billeder var en super god ide. Selvom vi havde en del forældre der ikke syntes om det, så tror jeg at de har fået en anden oplevelse end de ville have fået hvis de havde set det gennem et kamera.

– At børnene stod med ryggen til deres forældre fik vi også mange forældrekommentarer på, men jeg tror at børnene nemmere havde mulighed for at koncentrere sig om at synge fordi de ikke kunne se/skulle holde øje med deres forældre – så super godt.

– Koncerten var fantastisk. Vi kunne se, at det var svært for de mindre børn, så vi anbefaler at man ”nøjes” med storebørns gruppen.

– Meget flot afslutningskoncert. Fin planlægning og flot fremførelse med stort fremmøde.

– En fantastisk oplevelse, som har givet børnene en oplevelse af, at være sammen med nogle andre om noget stort. Forældrene har givet rigtig god respons til såvel os, som til børnene. Det betyder også at børnene fik oplevelsen af, at dette var noget særligt de var en del af.

– Flot med fælles fremvisning. Dog en udfordring for nogen børn at holde fokus men generelt er vi meget positivt overrasket over hvor flot de klarede det. Det gav børnene meget stolthed at vise det de har lært foran forældrene.

– Gik rigtig godt. Børnene glædede sig. Vi blev kørt i bus til skolen, så børnene følte sig meget vigtige og var stolte af at skulle vise det til for forældrene. Der var stor opbakning fra forældrene.

– Vores børn klarede koncerten rigtig fint, de var med og kunne lytte til hvad de andre havde lavet.

– Koncerten fungerede godt, og vi har kun hørt godt fra forældrene.

– Det var en flot afslutning og koncert, og børnene sang med og var glade for det de kunne vise over for forældrene. Det var stolte børn.

 

Infomødet

– Det var virkeligt godt at få så grundig en indføring i alt det praktiske omkring forløbet, lige som selve grundideen fremstod meget klart for os efter mødet.

– Seriøsiteten i oplægget gjorde, at vi også blev meget grundige i vores forberedelser og følte os godt klædt på.

– var rigtig informativt og satte rammen godt, så vi havde styr på forløb, krav og forventninger til vores roller.

– Godt infomøde hvor vi fik mange informationer, så vi var rustet til at gå i gang.

 

Er der erfaringer, I kan bruge videre frem?

– Som voksen gav vandringerne mig det at huske, at vi kan bruge skoven på en anden måde end den vi plejer. At vi har mere end én skov og der findes andre ting i den anden del af skoven.

– Erfaringerne med at forberede børnene på det ukendte, som vi jo af gode grunde heller ikke havde den store kendskab til, er noget jeg vil bruge fremover.

– Den grundige dokumentation(billeder/citater/produkt),

– Finde vores instrumenter frem og bruge dem noget mere. Da børnene jo elsker at spille.

– Vi kunne godt tænke os mere musisk hverdag for børnene, og fx lave egen trommedans.

– Vi kan helt sikkert bruge at gå videre med fordybelsen af ”det enkelte tema”.

– At sanse på nye måder,  ved eksempelvis at gå ture hvor man ikke taler men lytter.

 

Ville I melde Jer til et lignende projekt en anden gang

– Ja bestemt, det har været rigtig fedt og givende at blive inspireret af professionelle kunstnere både for børn og voksne. Vi er kommet ud af vores komfortzone i forhold til det vi primært tænker som musik og sang med børnene. Overliggeren er blevet hævet:-)

– Vi syntes det har været rigtig godt og vi vil rigtig gerne deltage i lignende projekter fremover. HUSK OS!

– Helt sikkert. Det har været spændende og lærerigt for både børn og voksne. Vores børn vil bare have mere og kunne ikke helt forstå det var slut. Forældre har også været meget begejstret for projektet.

– Svaret er ja, da det er med til at skabe liv i de enkelte huse. Man får musik og kreativitet ind under huden, og man sætter børnene og sig selv op til en fantastisk afslutning på projektet, og generelt set fyldte projektet meget hos den enkelte.

– Vi melder os gerne til et lignende projekt, da det er en unik måde at blive inspireret som voksen, vi bliver ikke taget væk fra børnene, men får oplevelse og ser med egne øjne, hvad der virker.

– Ja meget gerne!!! Det er altid dejligt at komme på ” inspirations kursus” Helt sikkert en stor oplevelse for både børn og voksne.

– Til en anden gang tror jeg alle ville have fået meget mere ud af forløbet hvis det havde været store gruppen kun (dem der skal i skole til sommer)

– Samlet set har vi haft stor glæde af at deltage, børn såvel som voksne. Det har krævet noget af institutionens ressourcer med hensyn til omlægning af personalets arbejdstider, og vores hverdag over så langt et stræk blev noget forandret, men det har været det hele værd. Får vi tilbuddet en anden gang om noget lignende vil vi bestemt overveje det positivt.

– Vi oplever, at der er meget læring og inspiration i sådan et forløb. Det er også med til at samle huset og skabe en fælles oplevelse. Det betyder, at vi gerne ville en anden gang. Det ville være et ønske at de 3-årige også fik en plads.

– Ja meget gerne. Det giver meget til både børn og voksne. Godt at kunne fordybe sig i mindre grupper, med det samme tema.

– Ja vi ville, det er en fin mulighed for så mange børn som muligt at se og opleve skønne, kreative og musiske universer. Og en mulighed for den voksne at se ting på en anden og betragtende måde.